Artikel

Prissignalering og prisgennemsigtighed

Offentlig udveksling af information om fremtidige priser kan begrænse konkurrencen og være i strid med konkurrencereglerne.

I denne artikel beskriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen de betænkeligheder, der kan være ved prissignalering i forhold til konkurrencelovens § 6.

I artiklen gennemgås to eksempler på øget prisgennemsigtighed bl.a. via egentlig prissignalering, som har haft skadelige virkninger for forbrugerne.

I begge tilfælde er der tale om, at virksomheder har fået øget kendskab til konkurrenters fremtidige priser.

Endelig beskrives en undersøgelse, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har foretaget af realkreditsektorens kommunikation om priser på realkreditlån gennem online medier.

Se kontorchef Michael Christian Høg Riis fortælle mere om publikationsartiklen her: