Artikel

Prissignalering og prisgennemsigtighed

Offentlig udveksling af information om fremtidige priser kan begrænse konkurrencen og være i strid med konkurrencereglerne.