Artikel

Benchmarking og forsyningssikkerhed i forsyningssektoren

I forsyningssektoren vil integration af forsyningssikkerhed i benchmarkingen kunne påvirke monopolselskabernes tilskyndelse til at være økonomisk effektive.

I Danmark og mange andre lande anvendes benchmarkingmodeller til at efterligne et konkurrencepres, som ellers ikke er til stede blandt de naturlige monopolselskaber i forsyningssektoren. Formålet er at styrke selskabernes incitamenter til at foretage omkostningseffektive beslutninger.
Samtidig er det afgørende, at Danmarks høje forsyningssikkerhed fastholdes.

Forsyningssikkerhed indgår ikke direkte i de anvendte benchmarkingmodeller. Dette arbejdspapir belyser metodiske problemstillinger ved integration af forsyningssikkerhed i den eksisterende økonomiske benchmarking. En sådan integration kan øge selskabernes incitament til at opretholde en høj forsyningssikkerhed, men vil samtidig svække forsyningsselskabernes økonomiske effektivitet.