Artikel

Consumers benefit from simplified information disclosure

I følge loven skal reklamer for forbrugslån indeholde standardinformationer omkring økonomiske oplysninger. Formålet med disse oplysninger er at sikre, at forbrugeren forstår lånets centrale økonomiske egenskaber, før beslutningen om køb skal tages. Loven kræver også, at de økonomiske oplysninger skal være tydelige, præcise og have en fremtrædende placering i reklamen.

Adfærdsundersøgelser har vist, at omfangsrig og kompleks information kan have den modsatte virkning end oprindeligt tiltænkt.

Denne analyse viser, at det er til fordel for forbrugerne at få mindre information i reklamer, hvis blot de mest væsentlige økonomiske aspekter af forbrugslånet stadig fremgår. Med færre informationer er forbrugerne markant bedre til at genkende individuelle elementer i reklamer for forbrugslån, som blev vist i en simuleret reklamepause, og de finder det lettere at sammenligne og vælge det bedste af to tilbud.