Artikel

Potentiale for en mere effektiv forsyningssektor gennem bedre regulering

Undersøgelser peger på, at forsyningssektoren har lavere produktivitet, højere priser og dårligere rammebetingelser for konkurrence end øvrige sektorer.