Artikel

Påvirker effektiviseringskrav kvaliteten af drikkevandet?

Prislofter og effektiviseringskrav, som leder til lavere vandpriser, har ikke ført til mindre forsyningssikkerhed i drikkevandsselskaberne målt ved andelen af mikrobiologiske overskridelser i vandprøver - måske snarere tværtimod. Det er hovedkonklusionen i dette arbejdspapir.