Artikel

Økonomiske analyser i fusionsundersøgelser - Economic Analysis in Danish Merger Investigations

Artiklen handler om de økonomiske analyser og de kvantitative metoder, vi benytter, når vi behandler en fusion. Artiklen belyser også, hvilke data vi benytter, og hvordan den enkelte metode udvælges i den enkelte sag.

Ved behandling af fusionssager søger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen at balancere på den ene side ressourceforbruget til dataindsamling og -bearbejdning, og på den anden side fordelene ved dybdegående analyser. 

I hver enkelt sag afhænger metodevalg blandt andet af tilgængeligheden af data og hvor afgørende mere avancerede dataanalyser er for vurderingen af fusionen.

Artiklen er på engelsk.