Artikel

Økonomiske analyser i fusionsundersøgelser - Economic Analysis in Danish Merger Investigations

Artiklen handler om de økonomiske analyser og de kvantitative metoder, vi benytter, når vi behandler en fusion. Artiklen belyser også, hvilke data vi benytter, og hvordan den enkelte metode udvælges i den enkelte sag.