Artikel

Pensionsselskabernes priser og afkast

Der er store prisforskelle på kapitalforvaltning mellem pensionsselskaber. Man kan imidlertid ikke forvente, at de højere priser for investering, som nogen selskaber tager, giver pengene igen i form af tilsvarende højere afkast.

For kommercielle selskaber kan en stor del af forskellene i prisen for kapitalforvaltning henføres til selskabernes avance. Disse avancer korrelerer ikke med højt afkast for kunderne.

Samtidig er historiske afkast typisk ikke en god indikator for fremtidig performance. Det er således næppe muligt at udpege selskaber, som vil få et relativt højt risikokorrigeret afkast fremadrettet.

Det fremgår af en analyse, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet i regi af Konkurrencerådet. Denne artikel bygger på analyser og data fra rapporten ”Konkurrencen på markedet for pension”, fra 2019, som indeholder en række anbefalinger til at forbedre konkurrencen på pensionsmarkedet.

Artiklen er offentliggjort af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som uafhængig konkurrencemyndighed.