Artikel

Standarders økonomiske virkning på konkurrencen

Standarder kan fremme udvikling af nye og bedre produkter, men kan også medføre konkurrencebegrænsende virkninger blandt andet i form af mindre priskonkurrence.