Artikel

Standarders økonomiske virkning på konkurrencen

Standarder kan fremme udvikling af nye og bedre produkter, men kan også medføre konkurrencebegrænsende virkninger blandt andet i form af mindre priskonkurrence.

Standarders virkning på konkurrencen afhænger af standardens funktion, markedets karakteristika, og om alle konkurrenter med videre har adgang til den standardsættende proces. Desuden kan det have betydning, om standarden fx er national eller international. Det er derfor ikke muligt generelt at konkludere, om standarder er godt eller skidt for konkurrencen.

I artiklen beskrives disse forhold nærmere. Der fokuseres især på produktstandarder, som kan øge prisniveauet i markedet og medføre velfærdstab. Dette kan både ske, når en de facto standard øger den faktiske produktkvalitet, eksempelvis bedre brandsikkerhed ved et byggemateriale, og særligt når standarden ændrer den ”opfattede” kvalitet hos forbrugeren, for eksempel ved at give indtryk af, at produktet er klimavenligt, uden at det reelt er tilfældet (såkaldt greenwashing).