Artikel

Fem gode råd om effektive mærkningsordninger til forbrugerne

Der er en stigende interesse for at anvende forbrugerne mærkningsordninger, som kan hjælpe forbrugere med at navigere i markedet. Mærkningsordninger kan hjælpe forbrugere med at overskue komplekse markeder og kan bidrage til fx at understøtte den grønne omstilling.

På baggrund af et litteraturstudie opstilles i denne artikel fem råd, der er vigtige at overveje i forbindelse med udviklingen af en velfungerende mærkningsordning.