Artikel

Konkurrencen i apotekersektoren

Forrentningen af egenkapitalen i apotekersektoren er høj, og apoteksejernes indkomst er relativ høj sammenlignet med indkomsten for virksomhedsejere i lignende regulerede sektorer, fx læger og tandlæger. Artiklen er udgivet af Konkurrencerådet.

Nye beregninger af indtjeningen blandt apoteksejere understøtter, at konkurrencen ikke er effektiv på trods af, at flere initiativer på området har givet konkurrencen bedre vilkår de seneste år. Borgerne kan derfor gå glip af vigtige fordele ved effektiv konkurrence, fx lavere priser på frihandelsvarer og bedre service.

Det er et væsentligt samfundshensyn, at der er sikker og let adgang til medicin i hele Danmark, og her spiller apotekerne en afgørende rolle. Sektoren er af samme grund reguleret. Når konkurrencen ikke er effektiv, så skal det ses i lyset heraf.

Bilag

Bilag 1: Metode for opgørelse af apoteksejernes indtjening
Bilag 2: Metode for estimation af afkastkrav ved CAPM