Artikel

Inactive Consumers in Subscription Markets

Et stigende antal produkter bliver solgt gennem abonnementer. Denne undersøgelse viser, at der er en høj grad af inaktivitet blandt forbrugere på abonnementsmarkedet.

Artiklen ”Inactive consumers in subscription markets” viser, at når forbrugere bliver bedt om aktivt at genstarte et abonnement, som ellers var stoppet på grund af afvisning af betalingskortet, stiger antallet af forbrugere, som vælger at opsige abonnementet, med 70 procent. Nationale undersøgelser bekræfter, at et betydeligt mindretal af forbrugere passivt beholder abonnementer, som de ikke længere bruger eller har værdi af.

Lyt til podcasten "Abonnementer - et marked i vækst" (dansk tale)