Artikel

Betydningen af annoncer for forbrugernes adfærd på onlinesøgemaskiner

Generelle onlinesøgemaskiner viser ikke kun links til de mest relevante hjemmesider, men også til annoncer. Artiklen beskriver, hvordan forbrugerne bliver påvirket af antallet af annoncer og tydeligheden i deres markering.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt, hvordan antallet af annoncer og tydeligheden i deres markering påvirker forbrugerne.

Analysen peger på, at godt halvdelen af forbrugerne aktivt søger at undgå at klikke på annoncer. Samtidig medfører mindre tydelige annoncemarkeringer, at flere forbrugere klikker på annoncer. Mindre tydelige markeringer medfører således tidstab for forbrugerne og højere annonceudgifter for virksomhederne.

Dermed peger analysen på, at stigende antal af annoncer og utydelige annoncemarkeringer fører til omkostninger for forbrugerne.