Artikel

Pressalg på digitale platforme

Kun tre tilbage” eller ”Tilbud udløber om 2 timer og 46 minutter” Det er eksempler på pressalg, som forbrugerne oplever, når de handler på digitale platforme. Denne artikel beskriver udbredelsen af pressalg på digitale platforme, danskernes holdning til pressalg og den effekt, pressalg har.

I et adfærdsvidenskabeligt eksperiment har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forsøgt at afdække effekten af pressalg på forbrugernes adfærd. Artiklen undersøger også den viden, som allerede findes på området. 

Artiklen konkluderer, at:

  • pressalg er udbredt på digitale handelsplatforme
  • pressalg opleves som problematisk af mange forbrugere
  • det er svært at genskabe effekten af pressalg i eksperimenter, herunder i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens egne.