Artikel

Do Behaviorally Informed Pop-up Messages Curb Problematic Gambling Behavior.

Pop op-beskeder på online spillesider har ingen effekt på spillernes adfærd. Artiklen er på engelsk.

Artiklens forfattere

Forbrugerpolitisk Center (FORCE)

Andreas Maaløe Jespersen
Ph.D., ekspert i forbrugeradfærd

Andreas Maaløe Jespersen

  • Andreas Maaløe Jespersen er souschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Forbrugerpolitiske kontor. Andreas har arbejdet med adfærdsvidenskab i 13 år, både som konsulent, forsker og embedsmand, og han gennemførte sin Ph.d. i adfærdsbaseret policyudvikling i samarbejde med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

  • Andreas' arbejde fokuserer på at integrere adfærdsvidenskaben i udviklingen og evalueringen af forbruger(politiske) forhold. Andreas har skrevet flere akademiske og populærvidenskabelige artikler om krydsfeltet mellem adfærdsvidenskab og politik.

Forbrugerpolitisk Center (FORCE)

Johannes Jonatan Schuldt-Jensen
Specialist i forbrugeradfærd

Johannes Jonatan Schuldt-Jensen