Artikel

Grøn forbrugeradfærd: Forbrugernes syn på potentialer og barrierer

Er det værre at spise oksekød end at flyve? Forbrugerne har svært ved at gennemskue, hvordan de bedst nedbringer deres CO2-aftryk, og de vurderer, at den gennemsnitlige forbruger kan reducere sit CO2-aftryk mere, end de selv har mulighed for. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt forbrugernes grønne adfærd.

Forbrugerne har en tendens til at overvurdere effekten af grønne tiltag med lav effekt som for eksempel at købe genbrug. Omvendt undervurderer de effekten af mere effektive tiltag såsom flyrejser og kødforbrug. Undersøgelsen kortlægger de grønne tiltag, som forbrugerne kan gennemføre, og det enkelte CO2-aftryk, der er forbundet dermed. Forbrugerundersøgelsen afdækker yderligere, hvad der afholder forbrugerne fra at have en konkret grøn adfærd, og hvor meget forbrugerne tror, at et sådant grønt tiltag kan nedbringe CO2-aftrykket.