Artikel

Regulering af salg af lægemidler – med udgangspunkt i Ozempic

I artiklen ” Regulering af salg af lægemidler – med udgangspunkt i Ozempic” følger Konkurrencerådet op på sine analyser af markedet for receptpligtig medicin, som sælges på apotekerne. Artiklen sætter særlig fokus på salget af Novo Nordisk-lægemidlet, Ozempic, som er meget efterspurgt og derfor også har stor betydning i de regionale budgetter.

Konkurrencerådet har tidligere analyseret markedet og har fremlagt anbefalinger, som kan styrke konkurrencen og reducere medicinpriserne. Anbefalingerne tager højde for de sundhedspolitiske hensyn omkring bl.a. kvalitet og lige adgang på medicinområdet. Artiklen er udgivet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som uafhængig konkurrencemyndighed.