Offentligt-privat samarbejde

Forum for Offentligt-Privat Samarbejde

Forum for Offentligt-Privat Samarbejde (FOPS) har til opgave at komme med anbefalinger og løsningsforslag til bedre offentligt-privat samarbejde i Danmark, herunder styrkelse af de offentlige udbuds- og indkøbsprocesser.

Kontakt

Sekretariat for Forum for Offentligt-Privat Samarbejde

Forum for Offentligt-Privat Samarbejde betjenes af et sekretariat forankret i Konkurrence- og Forbrugsstyrelsen.

Hvis du har spørgsmål til forummet eller dets virke, er du velkommen til at sende en mail.

Skriv til sekretariatet

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.