Forum for Offentligt-Privat Samarbejde

Medlemmer af FOPS

Forum for Offentligt-Privat Samarbejde (FOPS) er sammensat af repræsentanter for tilbudsgiver-, ordregiver- og arbejdstagersiden samt en række myndigheder og ministerier. FOPS består af 17 medlemmer og én formand.

Forum for Offentligt-Privat Samarbejde

Formand

Claus Juhl 

Administrerende direktør, FORSKEL

Kontakt sekretariatet

Spørgsmål eller input

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sekretariatsbetjener Forum for Offentligt-Privat Samarbejde (FOPS). Sekretariatet kan kontaktes på mail.

Skriv til os på: ok@kfst.dk