Offentlig-privat samarbejde

Offentlig-private partnerskaber (OPP)

Her kan du læse om, hvad OPP er og hvilke standardmodeller, der findes. Du kan også finde en tjekliste, der giver overblik over, hvad man som myndighed skal være særlig opmærksom på ved projektstart.

Hvad er OPP?

OPP er en form for offentlig-privat samarbejde, der bl.a. er kendetegnet ved, at etablering, drift og vedligeholdelse sammentænkes i udbuddet af en offentlig investering, som regel i form af et bygge- og anlægsprojekt. Et OPP kan enten gennemføres med offentlig eller med privat finansiering. En OPP-kontrakt løber typisk over mellem 15 og 25 år.

OPP kan give totaløkonomiske fordele, fordi den private leverandør har mulighed for at vælge de løsninger, der er mest effektive set på tværs af anlæg og vedligeholdelse over en længere periode. Samtidig indebærer OPP en systematisk funderet deling af risici, der har til formål at sikre, at henholdsvis den offentlige og den private part bærer ansvaret for de risici, de hver især kan varetage bedst og billigt. Hver part gør således det, de er bedst til.

OPP-standardmodeller

Styrelsen har udarbejdet OPP-standardmodeller, der har til formål at gøre det lettere at etablere offentlig-private partnerskaber. Modellerne indeholder bl.a. vejledning i OPP-samarbejdets faser og har standardkontrakter, der kan bruges i forskellige typer OPP-projekter.

Skal du starte OPP-projekt? - Brug tjeklisten

Tjeklisten kan bruges af offentlige myndigheder, der skal i gang med et OPP-projekt. Listen giver et overblik over, hvad man som myndighed skal være særlig opmærksom på ved projektstart.

OPP-kontaktpunkt

Du er velkommen til at skrive en mail til styrelsens OPP-kontaktpunkt på OPPkontaktpunkt@kfst.dk, hvis du har spørgsmål om OPP.

Sidst opdateret: 11. september 2018