Ofte stillede spørgsmål

Svar om EU’s regler for udenlandske subsidier

Her kan du finde Europa-Kommissionens svar på de spørgsmål, der ofte stilles til reglerne om udenlandske subsidier ved offentlige udbud.

Alle udbud efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet samt koncessionsdirektivet med en forventet kontraktværdi på mindst 250 mio. euro svarende til 1,86 mia. kr. er omfattet af EU´s regler om udenlandske subsidier. Delkontrakter på et omfattet udbud falder også under reglerne, hvis den forventede kontraktværdi på delkontrakten er over 125 mio. euro. Byder en virksomhed på flere delkontrakter, gælder anmeldelsespligten, hvis den samlede værdi af delkontrakterne er 125 mio. euro eller derover.

EU´s forordning om udenlandske subsidier indfører en række nye procesregler for ordregivere og virksomheder ved offentlige udbud med en forventet kontraktværdi på mindst 250 mio. euro svarende til ca. 1,86 mio. DDK.  

For ordregivere betyder det bl.a. nye pligter som:

  • At oplyse virksomheder om deres anmeldelsespligt
  • At overdrage materiale til EU-Kommissionen
  • At afvise tilbud ved manglende anmeldelse eller erklæring
  • At afvise tilbud ved ufuldstændig anmeldelse
  • At afvente EU-Kommissionens sagsbehandling
  • At afvise tilbud ved konkurrencefordrejende subsidier
  • At underrette Europa-Kommissionen om nyt i sagen 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en informationsside om gældende regler for ordregivere og virksomheder samt en guide til offentlige ordregivere. 

Gå til EU´s regler for udenlandske subsidier ved offentlige kontrakter gældende for offentlige ordregivere 

Gå til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens guide til ordregivere

EU´s forordning om udenlandske subsidier indfører en række nye procesregler for ordregivere og virksomheder ved offentlige udbud med en forventet kontraktværdi på mindst 250 mio. euro svarende til ca. 1,86 mia. kr.  

For virksomheder betyder det, at der er indført en anmeldelsespligt til at meddele Europa-Kommissionen om modtagelse af finansiel støtte inden for de seneste tre år fra lande uden for EU. Desuden har virksomheder også samarbejdspligt.  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en informationsside om gældende regler for virksomheder samt en virksomhedsrettet guide og formular til anmeldelse af udenlandske subsidier.

Gå til EU´s regler for udenlandske subsidier ved offentlige kontrakter gældende for virksomheder

Gå til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens guide og formularer til virksomheder

Anmeldelsespligten gælder for den virksomhed, som er ansøger eller tilbudsgiver. Hvis der er tale om en sammenslutning af virksomheder, som fx et konsortium, skal anmeldelsen omfatte samtlige virksomheder i sammenslutningen, der er kendt på anmeldelsestidspunktet.

Anmeldelsen skal også omfatte de vigtigste enheder, som ansøgeren eller tilbudsgiveren baserer sig på, samt de vigtigste underleverandører, der er kendt på anmeldelsestidspunktet. Enheder eller underleverandører anses for vigtige, hvis deres deltagelse sikrer centrale elementer i kontraktens gennemførelse og i alle tilfælde, hvor den økonomiske andel af deres bidrag overstiger 20 % af værdien af det afgivne tilbud. 

Europa-Kommissionen vejleder om reglerne for udenlandske subsidier. På baggrund af spørgsmål fra virksomheder, ordregivere og EU´s medlemsstater har Europa-Kommissionen udarbejdet en FAQ med spørgsmål og svar om forordningen, procedurer og praktisk håndtering af sager i Kommissionen.

Find EU-Kommissionens FAQ under ofte stillede spørgsmål

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen stiller en overordnet gennemgang af gældende regler, guides og formularer til rådighed for virksomheder og ordregivere.

Gå til EU´s regler for udenlandske subsidier ved offentlige kontrakter gældende for virksomheder

Gå til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens guide og formularer til virksomheder

Gå til EU´s regler for udenlandske subsidier ved offentlige kontrakter gældende for offentlige ordregivere 

Gå til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens guide til ordregivere

Hjælp og kontakt

Europa-Kommissionen

Finder du ikke svaret på dit spørgsmål, bedes du kontakte Europa-Kommissionen. Kommissionens generaldirektorat kan kontaktes pr. mail. 

Kontakt Europa-Kommissionen - skriv en mail
Udenlandske subsidier ved offentlig udbud

Vil du vide mere?

Find gældende regler, guides, skemaer og meget mere på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens informationsside om EU´s regler om udenlandske subsidier ved offentlige udbud.

Gå til informationsside