Ofte stillede spørgsmål

EU's sanktioner mod Rusland om offentlige kontrakter

Her kan du finde Europa-Kommissionens svar på de spørgsmål, der ofte stilles til reglerne om sanktioner mod Rusland om offentlige kontrakter.

EU's sanktioner mod Rusland er indført som konsekvens af Ruslands invasion af Ukraine. Sanktionerne er vedtaget i bl.a. forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022, som ændrer forordning (EU) 833/2014 af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine.

Se mere under gældende regler på Konkurrence-og Forbrugerstyrelsens informationsside

EU’s sanktioner mod Rusland forbyder tildeling til og videreførelse af offentlige kontrakter med russiske aktører. En ordregiver er derfor afskåret fra at tildele en offentlig kontrakt til en økonomisk aktør, som er omfattet af forbuddet. Det er også forbudt at opretholde en kontrakt med en sanktioneret aktør. Kun i helt særlige tilfælde er det muligt at få dispensation fra dette forbud.

Se mere under gældende regler på Konkurrence-og Forbrugerstyrelsens informationsside

Visse offentlige kontrakter kan undtagelsesvist indgås eller videreføres med sanktionerede russiske leverandører. Det drejer sig om kontrakter inden for nogle nærmere definerede områder. Hvis man ønsker at undtage en kontrakt fra EU´s sanktionsforordning skal man som offentlig ordregiver fra den 1. juli 2023 anmode Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om tilladelse.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en guide og skabelon som kan bruges ved en anmodning om tilladelse.

Gå til guide og skabelon til anmodning om undtagelse fra EU's sanktioner

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er udpeget som den nationale kompetente myndighed for håndhævelse af sanktionerne. Man kan således kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvis man har mistanke om overtrædelse af EU’s sanktioner om offentlige kontrakter. Underretning kan ske ved brug af sikker mail eller ved anonym henvendelse. Styrelsen har udarbejdet en guide til brug for underretning.

Gå til guide om underretning om overtrædelse af sanktioner mod Rusland om offentlige kontrakter

Styrelsen har mulighed for at indbringe sager om overtrædelse af sanktionerne for Klagenævnet for Udbud eller domstolene samt politianmelde forholdene.

Deltagere i udbudsprocedurer kan desuden klage over kontrakttildeling i strid med sanktionerne til Klagenævnet for Udbud. 

Gå til klagevejledning på Klagenævnets hjemmeside (naeveneshus.dk)

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en vejledning, som har til formål at hjælpe offentlige ordregivere med at håndtere situationer, der omfatter russiske leverandører, mv.

Gå til vejledning om EU's sanktioner mod Rusland om offentlige kontrakter 

Europa-Kommissionen har desuden på baggrund af spørgsmål fra EU´s medlemsstater udarbejdet en FAQ med 48 spørgsmål og svar om sanktionerne mod Rusland vedrørende offentlige kontrakter. 

Læs mere om Europa-Kommissionens FAQ under Ofte stillede spørgsmål

Vejledning og viden

EU's sanktioner mod Rusland om offentlige kontrakter

Find gældende regler, guides, skemaer og meget mere på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens informationsside om EU's sanktioner mod Rusland om offentlige kontrakter.

Gå til informationsside
Vejledning

Vejledning om EU's sanktioner mod Rusland om offentlige kontrakter

Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om EU's sanktioner, mulighed for undtagelse fra sanktionerne og opmærksomhedspunkter ved tildeling eller videreførelse af offentlige kontrakter.

Gå til vejledning