Gældende udbudsregler

Tærskelværdier 2024 og 2025

Se tærskelværdierne for offentlige udbud i 2024 og 2025. Tærskelværdierne er de beløbsgrænser, der afgør, hvilke regler en offentlig kontrakt er omfattet af.