Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål om anmeldelse og undtagelse fra reguleringen

I er som udgangspunkt omfattet af vandsektorloven, hvis I forsyner mindst ti ejendomme med vand eller behandler/transporterer spildevand fra mindst ti ejendomme, og har en debiteret vandmængde på mindst 200.000 kubikmeter, jf. vandsektorlovens § 2, stk. 1.

Hvis I er i tvivl om, hvorvidt I er omfattet af vandsektorloven, kan I gøre opmærksom på det ved anmeldelsen, så vil vi foretage en konkret vurdering, jf. vandsektorlovens § 2, stk. 4.

I skal anmelde jeres vandselskab til Forsyningssekretariatet. Det gør I via mail til Forsyningssekretariatet til vand@kfst.dk.

Når jeres vandselskab er oprettet i VandData, kan I få adgang hertil ved brug af selskabets NemLog-in.

Bliver I omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1, skal I anmelde dette til Forsyningssekretariatet senest den 1. marts i det efterfølgende år.

Vi lægger den leverede mængde, det vil sige den debiterede mængde, til grund ved vurdering af, hvorvidt I er omfattet af vandsektorloven.

I kan blive undtaget fra den økonomiske regulering, hvis I i de seneste tre på hinanden følgende år årligt har leveret, behandlet eller transporteret mindre end 200.000 kubikmeter vand eller spildevand, eller hvis I er et forbrugerejet selskab med en årligt debiteret vandmængde på 200.000 til 800.000 kubikmeter, hvis forbrugere vælger, at selskabet skal udtræde af den økonomiske regulering.

Undtagelsen har virkning fra førstkommende hele kalenderår.

INDBERETNING

VandData

Her foretager drikke- og spildevandsselskaberne indberetninger til økonomiske rammer og benchmarking. Du skal bruge fanen "MitID" og logge på med din medarbejdersignatur.

Gå til indberetningssiden for VandData
BRUG FOR HJÆLP?

Kontakt os

Har du brug for at kontakte os i Forsyningssekretariatet, kan du finde os her.
Find en medarbejder