Om os

Årsberetning 2022

Siden den økonomiske regulering af vandsektoren trådte i kraft i 2011, har de reale vandpriser været stabile trods omfattende investeringer i blandt andet klimasikring og forsyningssikkerhed.

Udgivet 3. marts 2023

Ved systematisk at sammenligne vandselskaber og stille krav til effektiv drift skaber Forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen et kunstigt konkurrencepres på vandselskaberne.

Forsyningssekretariatet har fastsat økonomiske rammer for 234 drikke- og spildevandsselskaber for 2023. De samlede rammer er steget 2,2 pct. for drikkevandsselskaber og 1,9 pct. for spildevandsselskaber sammenlignet med sidste år.

Stigningerne afspejler blandt andet, at vandselskaberne har fået nye opgaver. Spildevandsselskaberne er fx i fuld gang med klimatilpasning, der skal sikre danskerne mod skader ved kraftig regn.

Forsyningssekretariatet har i 2022 behandlet omkring 1.000 ansøgninger om klimatilpasningsprojekter, og i alt godkendt projekter for næsten 15 milliarder kroner.

Der har de senere år været en tendens til kortere sagsbehandlingstider i Forsyningssekretariatet. Ud over at alle lovbestemte frister er overholdt har sekretariatet opstillet egne mål for sagsbehandlingstider, som også er opfyldt. Fx er der i 2022 truffet flere afgørelser end før om nye fusioner i vandsektoren med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 25 hverdage.

2022 har også været præget af analysearbejde, bl.a. om integration af forsyningssikkerhed i de økonomiske benchmarkingmodeller.

Læs Forsyningssekretariatets årsberetning for 2022 (pdf)

Det betaler husholdningerne for vand

5.600

En gennemsnitlig familie på 2,1 personer bruger 81,3 m3 vand om året. Det koster i gennemsnit omkring 5.600 kr.

11.200

En "stor familie" med 2 voksne og 3 børn, der bruger 170 m3 vand om året, betaler i gennemsnit omkring 11.200 kr. årligt.

4.100

En "lille" husholdning (fx en enlig) med et årligt vandforbrug på 50 m3 betaler i gennemsnit omkring 4.100 kr. om året.

Udgifter til vand har relativt størst betydning for familier med lave indkomster

4,2 %

En husstand med en årlig disponibel indkomst på 135.000 kr. og et vandforbrug på 81,3 m3 vand om året bruger i gennemsnit 4,2 pct. af husstandens disponible indkomst på drikke- og spildevand.

1,4 %

En husstand med en årlig disponibel indkomst på 400.000 kr. og et vandforbrug på 81,3 m3 vand om året bruger i gennemsnit 1,4 pct. af deres disponible indkomst på drikke- og spildevand.

0,7 %

En husstand med en årlig disponibel indkomst på 800.000 kr. og et vandforbrug på 81,3 m3 vand om året bruger i gennemsnit 0,7 pct. af deres disponible indkomst på drikke- og spildevand.

INDBERETNING

VandData

Her foretager drikke- og spildevandsselskaberne indberetninger til økonomiske rammer og benchmarking. Du skal bruge fanen "MitID" og logge på med din medarbejdersignatur.

Gå til indberetningssiden for VandData
BRUG FOR HJÆLP?

Kontakt os

Har du brug for at kontakte os i Forsyningssekretariatet, kan du finde os her.
Find en medarbejder