Om os

Årsberetning 2022

Siden den økonomiske regulering af vandsektoren trådte i kraft i 2011, har de reale vandpriser været stabile trods omfattende investeringer i blandt andet klimasikring og forsyningssikkerhed.

Det betaler husholdningerne for vand

5.600

En gennemsnitlig familie på 2,1 personer bruger 81,3 m3 vand om året. Det koster i gennemsnit omkring 5.600 kr.

11.200

En "stor familie" med 2 voksne og 3 børn, der bruger 170 m3 vand om året, betaler i gennemsnit omkring 11.200 kr. årligt.

4.100

En "lille" husholdning (fx en enlig) med et årligt vandforbrug på 50 m3 betaler i gennemsnit omkring 4.100 kr. om året.

Udgifter til vand har relativt størst betydning for familier med lave indkomster

4,2 %

En husstand med en årlig disponibel indkomst på 135.000 kr. og et vandforbrug på 81,3 m3 vand om året bruger i gennemsnit 4,2 pct. af husstandens disponible indkomst på drikke- og spildevand.

1,4 %

En husstand med en årlig disponibel indkomst på 400.000 kr. og et vandforbrug på 81,3 m3 vand om året bruger i gennemsnit 1,4 pct. af deres disponible indkomst på drikke- og spildevand.

0,7 %

En husstand med en årlig disponibel indkomst på 800.000 kr. og et vandforbrug på 81,3 m3 vand om året bruger i gennemsnit 0,7 pct. af deres disponible indkomst på drikke- og spildevand.

INDBERETNING

VandData

Her foretager drikke- og spildevandsselskaberne indberetninger til økonomiske rammer og benchmarking. Du skal bruge fanen "MitID" og logge på med din medarbejdersignatur.

Gå til indberetningssiden for VandData
BRUG FOR HJÆLP?

Kontakt os

Har du brug for at kontakte os i Forsyningssekretariatet, kan du finde os her.
Find en medarbejder