Vejledning

Vejledning om omsætningsbekendtgørelsen

Dette er en vejledning til bekendtgørelse nr. 1286 af 26. november 2019 om beregning af omsætning i konkurrenceloven (omsætningsbekendtgørelsen).

I juni 2023 er vejledningen blevet opdateret i afsnit 2.2.1.1.2. hvori der er indsat et nyt eksempel i boks 2.4 til brug for beregning af omsætning, når et joint venture er deltagende virksomhed.