Afgørelse

Nummer
TECH-23/06071

Emner

  • Betalingslovens § 145, stk. 2
  • Betalingslovens § 121, stk. 3

Påbud om ophør af gebyropkrævning - Dorch & Danola

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbyder Dorch & Danola at ophøre med at opkræve gebyrer for sine kunders betalinger med betalingskort i strid med betalingslovens § 121, stk. 3.

I forbindelse med virksomhedens opkrævning af gebyrer for brug af betalingskort påbyder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i henhold til betalingslovens § 145, stk. 2, Dorch & Danola, hvis det ikke allerede er sket, at ophøre med at opkræve gebyrer for sine kunders betalinger med betalingskort i strid med betalingslovens § 121, stk. 3.

Dorch & Danola påbydes fremover at afstå fra en adfærd, der har samme eller tilsvarende formål eller følge, som beskrevet ovenfor.