Afgørelse

Nummer
01-12-7717

Emner

  • § 11 / art. 102 - misbrug af dominerende stilling
  • § 6 / art. 101 - konkurrencebegraensende aftaler

Renovering af IC3-togenes Deutz motorer

Den tyske motorproducent Deutz AG har overtrådt konkurrencereglerne for at hindre, at DSB fik leveret reservedele til sine IC3-tog fra andre end Deutz’ forhandlernetværk. Reservedelene skulle bruges til renovering af 404 styk Deutz-motorer.

Deutz har nægtet at levere reservedelene til IC3-togene og hindret parallelimport af dem efter aftale med sin forhandler i Danmark, Diesel Motor Nordic. Diesel Motor Nordic, der er et dansk-svensk selskab, har ligeledes overtrådt konkurrenceloven ved at deltage i aftalen med Deutz.

DSB forsøgte i 2010 at opnå en aftale med Deutz og Diesel Motor Nordic om renovering af motorerne, men DSB kunne ikke acceptere pris og andre vilkår. DSB aftalte i stedet, at et konsortium bestående af fire mindre danske virksomheder skulle løse opgaven.

Konsortiet kunne ikke selv skaffe de aftalte reservedele til DSB, fordi Deutz havde blokeret for leveringen af dem. Det lykkedes kun konsortiet at få leveret reservedele i få tilfælde, dels ved at bestille få af gangen og dels ved at lyve om, hvor de skulle anvendes.

DSB var i stedet nødt til at købe reservedelene til en højere pris hos Deutz’ danske forhandler, Diesel Motor Nordic. DSB oplyser, at forløbet har bidraget til, at en del motorer er havareret, som følge af, at de ikke er repareret i tide.

De danske konkurrencemyndigheder har haft et godt og tæt samarbejde om sagen med konkurrencemyndighederne i Tyskland, Sverige og Holland. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har blandt andet deltaget i kontrolbesøg i de pågældende lande.

Konkurrencerådets formandskab har i dag afgjort, at Deutz og Diesel Motor Nordic har overtrådt konkurrencereglerne. Rådet har tidligere bemyndiget formandskabet til at afgøre sagen.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing, siger:

Den ulovlig adfærd har betydet, at renoveringen af IC3-togenes motorer trak ud, og DSB kom til at betale alt for meget for reservedelene. Det har ifølge DSB også bidraget til forsinkelser i togtrafikken.
Sagen er et godt eksempel på en stor virksomhed, som ulovligt tryner en lille konkurrent. DSB valgte en billigere løsning end den, som Deutz tilbød. Det fik Deutz til at spænde ben for DSB’s nye leverandør ved på flere måder at forhindre, at leverandøren fik adgang til de nødvendige reservedele. Vi vurderer, at der er tale om en strafbar overtrædelse, men vi vil afvente en eventuel ankesag, før vi oversender sagen til politiet.

Ankehistorik