Afgørelse

Nummer
24/02021 og 24/06772

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

OK a.m.b.a.’s erhvervelse af Coop Danmark A/S

Konkurrencerådet har godkendt, at OK a.m.b.a. overtager Coop Danmark A/S, herunder knap 600 dagligvarebutikker og 160 servicestationer. For at sikre, at fusionen ikke hæmmer konkurrencen, forpligter OK sig til at sælge og bortforpagte et mindre antal servicestationer og butikker.

Konkurrencerådet har godkendt, at OK overtager kontrollen over Coop Danmark. OK erhverver blandt andet 598 dagligvarebutikker, som drives under kædekoncepterne Kvickly, Superbrugsen, Brugsen og 365discount. Herudover overtager OK 160 OK-stationer, som Coop Danmark før fusionen ejer og driver.

Godkendelsen sker, efter at OK har afgivet tilsagn om at frasælge tankstationer i Høng, Otterup og Gedser og bortforpagte OK Plus-butikker i Sunds, Bording og Elling i forbindelse med fusionen. To af de OK Plus-butikker, der skal bortforpagtes, er allerede i dag bortforpagtet, men med mulighed for at OK kan opsige aftalen. Med tilsagnet forpligter OK sig til at indgå tre nye forpagtningsaftaler, som blandt andet skal være uopsigelige for OK i ti år.

Konkurrencerådet vurderer, at frasalget og bortforpagtningen medfører, at fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt i de områder, hvor fusionen muligvis kunne hæmme konkurrencen.

Da OK tidligt i processen tilbød at afgive tilsagn for at fjerne de potentielle konkurrencemæssige betænkeligheder, har det ikke været nødvendigt at undersøge fusionens betydning for konkurrencen i de berørte seks områder yderligere.