Afgørelse

Nummer
KL-2-2023

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Kendelse af 30. maj 2023 - NDI Group A/S og Euromaster Danmark A/S mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (beregning af frister)

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse om, at en anmeldt fusion ikke kunne anses som automatisk godkendt i medfør af konkurrencelovens § 12 d, stk. 6.