Analyse

Online reklame i Danmark (KFST som uafhængig myndighed)

KPMG har foretaget en deskriptiv kortlægning af det danske reklamemarked med fokus på online reklame for Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen.

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen har bedt KPMG, Danske Medier Research og Kreativitet & Kommunikation om at foretage en deskriptiv kortlægning af det danske reklamemarked med fokus på online reklame.

Formålet med kortlægningen er at tilvejebringe et opdateret billede af markedet, og hvordan det fungerer.

Den helt centrale afgrænsning for rapporten er, at den er deskriptiv. Rapporten vurderer ikke, hvordan reklamemarkedet skal defineres i en konkurrenceretlig forstand, og hvilke aktører der i konkurrenceretlig forstand er i konkurrence med hinanden.

Læs også pressemeddelelse om analysen