Betalingsmarkedet

Spørgsmål og svar om regler for gebyrer på betalingskort

Forretninger må ikke opkræve gebyrer for kunders brug af de mest almindelige betalingskort i Danmark. Forbuddet gælder både for handel i en fysisk forretning og ved nethandel.

Forretninger må ikke opkræve gebyrer for kunders brug af de mest almindelige betalingskort i Danmark.

Forbuddet gælder både for handel i en fysisk forretning og ved nethandel, og uanset om kunden betaler med kreditkort eller debetkort.

Forbuddet gælder, når både betalerens og betalingsmodtagerens betalingstjenesteudbyder ligger inden for EU.

Enkelte korttyper, som for eksempel firmakort, er undtaget forbuddet.

 

 

Det er ikke tilladt at opkræve gebyrer fra kunden, når kunden betaler med en mobil betalingsløsning, der er baseret på et almindeligt betalingskort.

Det er omvendt tilladt at opkræve gebyrer fra kunden, når kunden betaler med en mobil betalingsløsning, der er baseret på en konto-til-konto overførsel. Forretningen må dog ikke opkræve et gebyr, der overstiger udgifterne til indløser per transaktion. Det vil sige, hvis der betales 1 kr. til indløser per transaktion, så må forretningen ikke opkræve et gebyr større end dette.

Er forretningen i tvivl om, hvorvidt den bagvedliggende transaktion er en kortbetaling eller en kontooverførsel, kan forretningen kontakte sin indløser for mere information.

Hvad er en mobil betalingsløsning?

  • En mobil betalingsløsning er en betalingsform, hvor kunden betaler via en app på sin smartphone.
  • En betaling med en mobil betalingsløsning kan være baseret på et betalingskort. Det vil sige, at den bagvedliggende transaktion er knyttet til et betalingskort, og derfor udgør en betaling med den mobile betalingsløsning i praksis en kortbetaling.
  • En betaling med en mobil betalingsløsning kan også være baseret på en konto-til-konto overførsel. Det vil sige, at den bagvedliggende transaktion er en direkte kontooverførsel fra en konto til en anden konto.

Det er tilladt for en forretning at opkræve et gebyr, hvis en kunde betaler med et firmakort. Forretningen må dog kun opkræve det af indløseren opkrævede gebyr pr. transaktion for betalingen.

Hvad er et firmakort?

Et firmakort er et betalingskort, som er udstedt til enten:

  • virksomheder
  • enheder i den offentlige sektor
  • selvstændige erhvervsdrivende fysiske personer,

og som er begrænset til arbejdsrelaterede udgifter, der trækkes på ovennævntes konto.

Hvordan skelner en forretning et firmakort fra et privat kort?

Udstederen af et betalingskort skal sikre, at firmakort kan identificeres elektronisk. For nyudstedte firmakort skal kortet også kunne identificeres visuelt, dvs. man skal kunne se på det fysiske betalingskort, at der er tale om et firmakort.

I nogle tilfælde indgår kortselskabet både aftale med betaleren og forretningen om brug og modtagelse af kortet. Kortselskabet er dermed både udsteder og indløser af betalingskortet.

Dette kaldes også ”en betalingskortordning med tre parter.”

Forbuddet mod at opkræve gebyrer for kunders brug af de mest almindelige betalingskort i Danmark gælder ikke, hvis en kunde betaler med et kort udstedt af en ”betalingskortordning med tre parter”. Denne type kort ses dog sjældent i Danmark.

Ja. Forbuddet mod opkrævning af gebyrer gælder kun, når både betalerens og betalingsmodtagerens betalingstjenesteudbyder ligger inden for EU.

En betalingstjenesteudbyder kan eksempelvis være kundens bank og forretningens kortindløser.

Eksempel:

En kinesisk kunde har et betalingskort, som er udstedt af en bank beliggende i Kina. Kunden vil gerne købe en vare i et supermarked beliggende i Danmark. Supermarkedet bruger en kortindløser beliggende i Danmark.

Supermarkedet må godt overvælte et gebyr for betalingen til kunden, da kundens kort er udstedt af en bank beliggende i Kina.

Ja, en forretning må gerne tilbyde en kunde en rabat eller lignende. Det kan fx være fri fragt, rabatter eller loyalitetsprogrammer.

Ja. Reglerne omfatter ikke administrationsgebyrer, ekspeditionsgebyrer og driftsgebyrer, som en forretning opkræver uafhængigt af betalingsformen. Men forretningen må ikke omgå forbuddet mod opkrævning af gebyrer for brug af betalingskort.

Det afgørende er ikke, hvad en forretning kalder et gebyr, som de opkræver hos kunden. Det afgørende er, om gebyret opkræves for kundens anvendelse af betalingskort.