Konkurrence

Fusionskontrol – den indledende kontakt

Før anmeldelsen af en ny fusion drøfter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen meget gerne fusionen og udkast til fusionsanmeldelse telefonisk og/eller på et møde med de fusionerende virksomheder og deres rådgivere.