Karteller

Slip for sanktioner for at have deltaget i et kartel

Det er muligt helt at slippe for bøder og fængselsstraf for at have deltaget i et kartel, hvis man samarbejder med konkurrencemyndighederne og opfylder en række betingelser. For virksomheder hedder ordningen bødelempelse, og for fysiske personer kaldes det sanktionslempelse (sanktionslempelse omfatter både fængsels- og bødestraf). Samlet kaldes ordningen leniency.

Sådan ansøger du om leniency

En ansøgning om leniency kan indgives på mail til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, eller på et møde med styrelsen.

Kontakt en af styrelsens ansvarlige for leniencyprogrammet for karteller – enten for at indgive en ansøgning eller for at få råd og vejledning, hvis det overvejes at indgive en ansøgning:

 • +45 4171 5190 Stefan Kobbernagel, kontorchef, stko@kfst.dk
 • +45 4171 5196 Maria Wegener-Petersen, chefkonsulent, mwp@kfst.dk
 • +45 4171 5079 Anita Vedsø Larsen, chefkonsulent, avl@kfst.dk

Du kan finde mere information om leniency og hvilke betingelser, der gælder, i vores vejledning om leniency nederst på siden.

Slip for bøder og fængsel

Det er muligt helt at slippe for bøder og fængselsstraf for at have deltaget i et kartel, hvis:

 • Ansøgeren er den første af karteldeltagerne, som henvender sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med oplysninger om kartellet.
 • Ansøgerens oplysninger enten fører til, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan gennemføre en kontrolundersøgelse i forbindelse med kartellet, eller hvis det på baggrund af ansøgningen kan fastslås, at forbuddet mod karteller er overtrådt.
 • Ansøgeren afslører sin deltagelse i kartellet.
 • Ansøgeren senest straks efter ansøgningens indgivelse ophører med at deltage i kartellet .
 • Ansøgeren ikke har ødelagt, forfalsket eller skjult beviser vedrørende kartellet.
 • Ansøgeren ikke har afsløret ansøgningen over for andre.
 • Ansøgeren ikke har tvunget andre til at deltage i kartellet.
 • Ansøgeren samarbejder oprigtigt, fuldt ud, permanent og hurtigt under hele sagen.

Få bøden og/eller fængselsstraffen nedsat

Hvis ansøgeren (enten en virksomhed eller en fysisk person) ikke er den første til at søge om leniency, kan bøden og/eller fængselsstraffen blive nedsat. Der gælder forskellige regler for nedsættelse af henholdsvis bøder og fængselsstraf.

Følgende betingelser skal være opfyldt for, at en bøde kan nedsættes

 • De oplysninger, som ansøgeren giver om kartellet, skal indebære betydelig merværdi for myndighederne i forhold til de oplysninger, som myndighederne allerede er i besiddelse af.
 • Ansøgeren afslører sin deltagelse i kartellet.
 • Ansøgeren ophører senest straks efter ansøgningens indgivelse med at deltage i kartellet.
 • Ansøgeren har ikke ødelagt, forfalsket eller skjult beviser vedrørende kartellet.
 • Ansøgeren har ikke afsløret ansøgningen over for andre.
 • Ansøgeren har ikke tvunget andre til at deltage i kartellet.
 • Ansøgeren samarbejder oprigtigt, fuldt ud, permanent og hurtigt med myndighederne under hele sagens behandling.

Følgende gælder for nedsættelse af en fængselsstraf

Det er op til domstolene at afgøre, om fængselsstraffen skal nedsættes, hvis ansøgeren medvirker til at opklare sagen.

For at en nedsættelse af fængselsstraffen kan komme på tale, skal ansøgeren opfylde de samme betingelser, som gælder for nedsættelse af bøder.

Samarbejde

Det er vigtigt, at ansøgeren samarbejder loyalt med myndighederne under hele sagen. Det betyder bl.a., at ansøgeren straks skal give alle oplysninger og alt bevismateriale om kartellet og på ethvert tidspunkt stå til rådighed med en hurtig besvarelse af spørgsmål fra myndighederne. Ansøgeren må ikke ødelægge, forfalske eller skjule relevante oplysninger for myndighederne. Medmindre andet er aftale med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, må ansøgeren heller ikke gøre andre – herunder de øvrige karteldeltagere – opmærksomme på, at der er indgivet ansøgning om leniency.

Fortrolighed

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler ansøgninger om leniency fortroligt.

Hent materiale: