Konkurrence

Regler på konkurrenceområdet

Her kan du finde indgange til regler på konkurrenceområdet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ansvaret for det lovforberedende arbejde med konkurrenceloven. Den opgave løser styrelsen under ministeransvar. Styrelsen er en del af Erhvervsministeriet.

 • Love og bekendtgørelser

  Find konkurrenceloven, forarbejder til konkurrenceloven og de bekendtgørelser, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen håndhæver som uafhængig konkurrencemyndighed.

  Love og bekendtgørelser

 • Rapporter

  En række rapporter og betænkninger har udgjort grundlaget for ændringerne af konkurrenceloven

  Se udvalgsrapporter

 • Nordisk samarbejdsaftale

  Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island har indgået aftaler, der under nærmere betingelser giver mulighed for at samarbejde i konkurrencesager og fusionssager.

  Se Nordisk samarbejdsaftale

Konkurrencemyndigheden i Danmark

 • Konkurrencerådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) udgør en samlet uafhængig konkurrencemyndighed, som udgiver analyser, vejledninger og træffer afgørelser i henhold til konkurrenceloven.
 • I større principielle sager er det Konkurrencerådet, der træffer afgørelserne.
 • Det er også Konkurrencerådet, der beslutter, om en sag skal indbringes for domstolene med henblik på, at en virksomhed skal pålægges en bøde for at have overtrådt konkurrencereglerne.
 • Den danske konkurrencemyndighed håndhæver også den EU-retlige konkurrencelovgivning i sager med samhandelspåvirkning. De EU-retlige regler kan findes på Europa-Kommissionens hjemmeside.