Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Aeven A/S’ indgåelse af en Business Transfer Agreement med KMD A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af en aftale – en såkaldt Business Transfer Agreement ("BTA") – mellem Aeven A/S' ("Aeven") og KMD A/S ("KMD"), hvorved Aeven vil erhverve fem af KMD's eksisterende kundekontrakter samt en datacenterejendom beliggende i Skovlunde fra KMD.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Target udgøres af fem af KMD’s kundekontrakter angående IT-services i form af ITO-ydelser (IT outsourcing services) samt en datacenterejendom i Skovlunde, som med aftalen overdrages til Aeven.

Aeven er kontrolleret af fonde rådgivet af Agilitas Private Equity LLP ("Agilitas"), der har investeringer i en række andre virksomheder, herunder også Cibicom A/S ("Cibicom") og Danoffice IT ApS ("Danoffice IT"). Aeven, Cibicom og Danoffice IT er aktive inden for levering af IT services (herunder infrastructure implementation and managed services (inkl. datacenter services), application implementation and managed services, infrastructure as a service (IaaS), hardware support og IT consulting).

Indgåelsen af BTA'en sker som led i indgåelsen af et aftalekompleks mellem Aeven og KMD, hvor den anden aftale (en Master Services Agreement – "MSA") er en outsourcingaftale. Som led i MSA'en vil Aeven overtage en række medarbejdere og visse aktiver relateret til de outsourcede IT-services.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 4. juli 2024, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Aeven/KMD

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Felix Arsky Grimsbo, tlf. 4171 5212 eller e-mail fag@kfst.dk, eller hos fuldmægtig Sarah Henningsen Hayman, tlf. 4171 5159 eller e-mail she@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.