Pressemeddelelse

Autobutler får påbud om at stoppe fastprisaftaler

I en årrække har Autobutler, der formidler mekanikeropgaver, overtrådt konkurrenceloven ved at have aftaler med flere hundrede værksteder om faste priser på bestemte ydelser i bestemte perioder. Konkurrencerådet har afgjort sagen, som herefter fortsætter ved domstolene med henblik på, at Autobutler får en bøde.

Formanden for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:

Platforme skal være særligt opmærksomme på, at de selvstændige virksomheder, som er til stede på platformene, sætter deres egne priser. Konkurrencerådet har nu haft flere sager, hvor digitale platforme har overtrådt konkurrenceloven, fordi der via platformens ageren er sket en koordinering af priserne, når brugerne indhenter tilbud.
Autobutlers aftaler om faste priser kan have betydet, at forbrugerne har betalt højere priser for værkstedsydelser, end de ellers ville have gjort. Samtidig kan forbrugerne have fået et fejlagtigt indtryk af, at de ved at bruge platformen har afsøgt markedet for at finde det mest konkurrencedygtige værksted til opgaven.

Konkurrencerådet har afgjort, at Autobutler har overtrådt konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. Rådet påbyder virksomheden at ophøre med adfærden og afstå fra lignende adfærd fremover.

Autobutler driver en udbudsportal på nettet, hvor bilejere, der skal have repareret eller vedligeholdt deres bil, kan indhente tilbud fra forskellige værksteder.

Autobutler har haft aftaler om faste priser på en række bestemte ydelser med flere hundrede værksteder. Aftalerne har været indgået i bestemte perioder i tidsrummet fra minimum marts 2016 til oktober 2021. Det gælder mindst ni forskellige ydelser: Aircondition service med eller uden rens, basisservice, biltjek, bremse, hjulskifte med eller uden dækopbevaring, olieskift og synstjek.

Det enkelte værksted har kunnet vælge, om det ville være med på den faste pris i en bestemt periode og tilmelde sig hos Autobutler. Det har svækket den indbyrdes konkurrence mellem værkstederne og kan have betydet, at forbrugerne har betalt en højere pris, end de ellers ville have gjort.

I januar 2021 modtog Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en henvendelse fra en bilejer, der havde modtaget 10 enslydende tilbud i forbindelse med en forespørgsel på Autobutlers platform. Efterfølgende har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemført en kontrolundersøgelse hos Autobutler, hvor styrelsen blandt andet bevissikrede Autobutlers database med oplysninger om alle bud givet i en periode på over ti år. Styrelsen har dermed kunnet identificere de bud, som er givet med faste priser.

Konkurrencerådet har afgjort, at Autobutlers aftaler har været egnet til at begrænse konkurrencen. Konkurrencerådet har samtidig besluttet, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal fortsætte sagen med henblik på bødeudstedelse.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.