Pressemeddelelse

38 spillesteder får indskærpet konkurrencereglerne

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fundet anledning til at indskærpe konkurrencereglerne over for 38 kommunale spillesteder. Styrelsen afslutter dermed den medieomtalte sag efter at have været på kontrolundersøgelser hos nogle af spillestederne og gennemført en række undersøgelser.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Tine Rønde, siger:

Vi har naturligvis læst, hvad der blev skrevet i pressen, og har siden indhentet omfattende materiale. Det er vores umiddelbare opfattelse, at spillestedernes adfærd i mange tilfælde har været problematisk, og vi har besluttet at indskærpe over for spillestederne, at konkurrencereglerne skal overholdes.
For nu vil vi ikke forfølge sagen yderligere. Det afspejler en samlet prioritering, herunder en afvejning af de ressourcer, som en sådan sag vil kræve, og de forventede effekter i markedet. Vi vil stadig følge markedet og har mulighed for at genåbne sagen på et senere tidspunkt, hvis der kommer nye oplysninger, som kan begrunde det.
Spillestederne er selvstændige virksomheder. De må godt indgå aftaler med en offentlig myndighed, som forpligter dem til at samarbejde med andre spillesteder. Men deltager konkurrenter i indkøbssamarbejder eller ERFA-grupper, så skal de altid være opmærksomme på ikke at udveksle konkurrencefølsomme oplysninger eller koordinere adfærd som for eksempel købs- og salgspriser.

38 kommunale spillesteder har fået indskærpet konkurrencelovens forbud mod at indgå aftaler, der begrænser konkurrencen. Det sker, efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har været på kontrolundersøgelser og indhentet oplysninger hos flere af spillestederne.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført indledende undersøgelser af det indhentede materiale. Materialet giver indtryk af, at spillestederne kan have koordineret købs- og salgspriser samt øvrige aftalevilkår og opdelt markeder mellem sig. Det giver også indtryk af, at spillestederne har delt konkurrencefølsomme oplysninger om konkurrenceparametre med hinanden blandt andet i regi af ERFA-grupper eller indkøbssamarbejder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på den baggrund besluttet at indskærpe konkurrencereglerne over for spillestederne. Indskærpelsen indeholder vejledning om konkurrencereglerne og understreger, at virksomhederne skal sikre, at de handler i overensstemmelse hermed.

Med indskærpelsen har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen også besluttet, at sagen ikke forfølges yderligere. Der er således ikke truffet en afgørelse om lovligheden af spillestedernes adfærd. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at det vil kræve betydelige ekstra ressourcer at belyse sagen tilstrækkeligt, og at konkurrencen på markedet kan styrkes ved alene at give en vejledende indskærpelse. Beslutningen om at lukke sagen afskærer dog ikke Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fra at genoptage sagen på et senere tidspunkt, hvis nye oplysninger skulle komme frem.

For yderligere information:

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.