Artikel

Konkurrencevenlig regulering kan styrke vækst og innovation

Der er mulighed for klare gevinster, hvis produktmarkedsreguleringen blev mere konkurrencevenlig. Effektiv konkurrence kan medføre store fordele for forbrugerne, og kan samtidig styrke innovation og vækst i Danmark.

Når Konkurrencerådet anbefaler at ændre eksisterende regulering, fx på realkreditmarkedet eller på apotekerområdet, så sker det med henblik på at fremme konkurrencen og under hensyntagen til andre centrale samfundshensyn.

En række aktører som fx De Økonomiske Råd, OECD og Europa-Kommissionen har også identificeret regulering på en række områder, som  begrænser konkurrence og produktivitet. Medlemmerne af Konkurrencerådets rådgivende udvalg har endvidere fremlagt eksempler på regulering, som de oplever, begrænser konkurrencen.

Artiklen offentliggøres i forbindelse med Konkurrencerådets konference om velfungerende markeder og effektiv konkurrence den 20. november 2018.