Artikel

Anbefalinger til at styrke konkurrencen i apotekersektoren

I forlængelse af analysen ”Konkurrencen i apotekersektoren” præsenterer Konkurrencerådet seks anbefalinger til, hvordan konkurrencen i apotekersektoren kan styrkes og være med til at sikre lavere priser og bedre service. Artiklen er udgivet af Konkurrencerådet.

Konkurrencerådet offentliggjorde i marts 2022 en analyse af konkurrencen i apotekersektoren. I forlængelse heraf præsenteres i denne artikel en række anbefalinger til at styrke konkurrencen i apotekersektoren under hensyntagen til, at borgere i hele Danmark fortsat skal have let og sikkerhedsmæssig forsvarlig adgang til lægemidler. Anbefalingerne omfatter tiltag, der har til formål at styrke konkurrencen i apotekersektoren gennem strukturelle indgreb og sikre lavere priser på lægemidler til medicinbrugerne.

Høringsnotat vedrørende Konkurrencerådets udkast til analyse af konkurrencen i apotekersektoren og udkast til anbefalinger til at styrke konkurrencen i apotekersektoren

Høringsnotatet adresserer de væsentligste kritikpunkter fra høringsparter.

Læs høringsnotatet her (pdf)

Høringssvar

Der offentliggøres kun høringssvar fra de parter, der selv har ønsket det.

De viste høringsvarer er afgivet til den version af analysen og anbefalingerne, som har været i høring, og afspejler derfor bemærkninger til disse versioner. Siden høringen er analysen og anbefalingerne justeret, bl.a. på baggrund høringssvarene. De viste høringssvar adresserer således ikke de offentliggjorte versioner.

Høringssvar til artiklen "Konkurrencen i apotekersektoren"

Se også artiklen "Konkurrencen i apotekersektoren (marts 2022)

Høringssvar til anbefalingerne