Guide og skabelon

Guide til anmodning

Her finder du information om, hvordan du anmoder om tilladelse til kontraktindgåelse eller videreførelse af en kontrakt omfattet af EU´s sanktioner mod Rusland.

Anmodning om tilladelser

Visse offentlige kontrakter kan undtagelsesvist indgås eller videreføres med sanktionerede russiske leverandører. Det drejer sig om kontrakter inden for nogle nærmere definerede områder. Det er en betingelse, at du forinden opnår tilladelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som er den kompetente nationale myndighed til udstedelse af tilladelser i Danmark.

 

 

Gældende regler
Guide & skabelon til anmodning

Mail

Anmodninger om tilladelser, skal sendes pr. e-mail til styrelsen med følgende titel i emnefeltet: ”Anmodning om tilladelse efter forordning (EU) 2014/833”:

 

E-mail: sanktioner@kfst.dk 

 

Skabelon

Her finder du en skabelon til brug, når du som offentlig ordregiver vil fremsende din anmodning om tilladelse til at undtage en offentlig kontrakt fra sanktioner:

 

Hent skabelon til anmodning om tilladelse (docx)

 

Bemærk: Skabelonen er udarbejdet for at sikre, at styrelsen får adgang til alle nødvendige oplysninger og dermed kan nedbringe sagsbehandlingstiden. Du er ikke forpligtet til at anvende skabelonen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er national, kompetent myndighed, når det kommer til at håndhæve EU´s sanktioner mod Rusland om offentlige kontrakter i Danmark. 

Læs mere om styrelsens ret og pligt som national kompetent myndighed i Danmark her 

Har du spørgsmål?

Ønsker du mere information, henviser vi til vores vejledning, som gennemgår EU’s sanktioner om offentlige kontrakter, mulighed for undtagelsen fra sanktionerne, samt opmærksomhedspunkter ved tildeling eller videreførelse af offentlige kontrakter.

Gå til vejledning om EU´s sanktioner mod Rusland om offentlige kontakter

Har du spørgsmål om en konkret sag eller en mere generel henvendelse, er du velkommen til at kontakte os via mail.

Skriv til os på: sanktioner@kfst.dk