Udbud

Offentlig-privat samarbejde

Offentlig-privat samarbejde (OPS) er en samlet betegnelse for en række forskellige typer samarbejde mellem offentlige myndigheder og private virksomheder. Læs om offentlig-private partnerskaber (OPP), Forum for Offentlig-Privat Samarbejde (FOPS) og Status for Offentlig Konkurrence (SOK).

Kort om OPS, OPP og FOPS

OPS er en samlebetegnelse for al samarbejde, der indgås mellem den offentlige sektor og virksomheder i det private for at løse en opgave, som en offentlig myndighed dvs. staten, regionerne eller en kommune i udgangspunktet er ansvarlig for.

Offentlig-privat samarbejde forekommer i flere former - også kaldt OPS-former:

  • Offentligt indkøb
  • Udlicitering
  • Frit leverandørvalg
  • Offentlige-private partnerskaber (OPP)
  • Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI)
  • Privatisering

Læs om offentlig-privat samarbejde i Danmark og hvilke opgaver de enkelte OPS-former konkret bidrager til at løse.

Gå til Om offentlig-privat samarbejde (OPS)

Status for offentlig konkurrence

Hvert år offentliggør Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen publikationen "Status for offentlig konkurrence". Publikationen giver et overblik over fakta om danske udbud og udviklingen i hvilke offentlige opgaver, der bliver skabt konkurrence om. 

Gå til Status for offentlig konkurrence

Skal du i gang med et OPP-egnet projekt, kan du i menupunktet ”Om OPP” finde en tjekliste, der giver et overblik over, hvad man som myndighed skal være særlig opmærksom på ved projektstart. Her findes også en grundig introduktion til OPP og OPP-standardmodellerne ved nyanlæg og renovering.

Gå til Offentlig-private partnerskaber (OPP)

Som udbudsfagligt råd Kommer FOPS med anbefalinger og løsningsforslag til bedre offentligt-privat samarbejde i Danmark. I menupunktet "Forum for Offentlig-Privat Samarbejde (FOPS)" kan du finde information om FOPS´ formand & medlemmer, FOPS formål og arbejde samt publikationer og anbefalinger. 

Gå til Forum for Offentligt-Privat Samarbejde (FOPS)

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.

Analyser

Søg blandt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyser om bl.a. offentlig-privat samarbejde og status for offentlig konkurrence.