Ofte stillede spørgsmål

Offentlig-private partnerskaber (OPP)

Her kan du finde svar på de spørgsmål, der ofte stilles vedrørende offentlig-private partnerskaber (OPP)

OPP er en form for offentlig-privat samarbejde, der bl.a. er kendetegnet ved, at projektering, etablering, drift, vedligehold og eventuelt finansiering sammentænkes i udbuddet af en kontrakt om en bygge- og anlægsopgave af typisk 15-25 års varighed. Samarbejdsformen adskiller sig således fra et ordinært bygge- og anlægsprojekt, hvor den private leverandør typisk kun har til opgave at opføre byggeriet, hvorefter drift og vedligehold varetages af den offentlige myndighed selv.

OPP kan fx være en relevant model, når sammentænkningen af anlæg og drift giver mulighed for at indhente totaløkonomiske gevinster samt mulighed for en hensigtsmæssig risikodeling mellem parterne.

Offentlig-private partnerskaber (OPP) kan skabe gode rammer for samarbejdet mellem det offentlige og det private om bygge- og anlægsprojekter.

Du kan læse mere i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse "Økonomisk fordelagtighed ved offentlig-private partnerskaber". Denne analyse giver offentlige ordregivere et værktøj til at vurdere, hvornår OPP er økonomisk fordelagtigt.

Læs analysen om økonomisk fordelagtighed ved offentlig-private partnerskaber (2015) 

Erfaringerne med offentlig-private partnerskaber (OPP) i Danmark er generelt gode. Alligevel er der relativt få OPP-projekter.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse ”Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter”, beskriver nogle af de forhold, som afholder kommuner og regioner fra at indgå i OPP-projekter.

Læs Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter (2013)

Overordnet kan man identificere seks centrale samarbejdsformer - også kaldt OPS-former - der anvendes, når virksomheder løser opgaver for den offentlige sektor. Offentlig-private partnerskaber (OPP) er en OPS-form. 

OPP anvendes til opførelse og vedligehold af nye bygninger og anlæg samt køb af bygninger, transportmidler og maskiner mv. Du kan læse mere om, hvordan den offentlige sektor inddrager offentlig- privat samarbejde i sin opgaveløsning og til hvilke typer af opgaver på "Om offentlig-privat samarbejde i Danmark(OPS)".

Gå til Om offentlig-privat samarbejde i Danmark(OPS)

Offentlig-privat samarbejde (OPS)

Bliv klogere på OPP i Danmark

Offentligt-privat samarbejde (OPS) udgør en hjørnesten i den danske samfundsmodel. Her kan du blive klogere på, hvordan den offentlige sektor inddrager OPS-former som fx OPP i sin opgaveløsning og til hvilke typer af opgaver.

Gå til Om offentlig-privat samarbejde i Danmark
Opstart af OPP

Introduktion til OPP og OPP-standardmodellerne

Overvejer du at opstarte et OPP-egnet projekt? Få en grundig introduktion til OPP og OPP-standardmodellerne ved nyanlæg og renovering på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens informationsside.

Læs mere om OPP

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.