Udbud.dk

Om udbud.dk

Udbud.dk samler de danske offentlige udbud ét sted, så leverandører har lettere adgang til opgaverne. Læs mere om udbud.dk og find brugervejledninger og skabeloner.

På udbud.dk KAN offentlige indkøbere:

- offentliggøre indkøb af varer og tjenesteydelser under tærskelværdierne uden klar grænseoverskridende interesse

- offentliggøre licitationer af bygge- og anlægsopgaver efter tilbudslovens afsnit I

- oplyse om fremtidige indkøbsplaner for regioner og kommuner

På udbud.dk SKAL offentlige indkøbere:

- offentliggøre indkøb af varer og tjenesteydelser med en anslået værdi på mindst 100.000 kr. men under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse

- oplyse om fremtidige indkøb for staten 

Her finder du skabeloner, der er guider dig i, hvilke oplysninger du skal inkludere ved annoncering af udbud til udbud.dk. BEMÆRK: Skabelonerne kan ikke udfyldes, men vejleder blot i, hvilke relevante oplysninger man bør have med ved annoncering af udbud.

Mindre danske udbud:

Funktionen er etableret for at ordregivere kan forbedre fremtidige udbud. 

Den ordregivende myndighed vælger selv, om den vil modtage feedback på et udbud, og feedbacken bliver tilsendt myndigheden i et samlet dokument lige efter tilbudsfristens udløb.

Leverandører har mulighed for at give feedback på konkret udbudsmateriale frem til udbudsfristen. Specifikke kommentarer vil ikke påvirke evalueringen eller tildelingen af det konkret udbud. Det er ikke muligt for ordregiveren at svare på feedbacken, og der vil blive set bort fra spørgsmål og lignende.

Feedback funktionen er tilgængelig for alle nationale udbud på udbud.dk

Hvordan fungerer feedback funktionen?

Når en ordregivende myndighed opretter et udbud i en skabelon på udbud.dk, kan ordregiveren vælge, om der ønskes feedback på udbuddet.

I de tilfælde, hvor ordregiver har valgt at modtage feedback, vil det være muligt for leverandører at give skriftlig feedback på udbudsmaterialet eller udbudsbekendtgørelsen. Eksempelvis på specifikke krav, frister eller lignede.

Efter tilbudsfristen, modtager ordregiveren et samlet dokument med den feedback, der er indkommet på det konkrete udbud via udbud.dk. Hvis ordregiveren vælger at forlænge tilbudsfristen for et udbud, vil tilsendelsen af feedbacken først ske på den nye dato. 

Gå til udbud.dk

Udbud.dk anvender tekniske cookies

Læs om cookies på udbud.dk (kfst.dk)

Den 25. februar 2021 er der foretaget ændringer af enkelte udenlandske leveringssteder på udbud.dk.

Det betyder, at såfremt leverandører har medtaget disse bestemte udenlandske leveringssteder i deres gemte søgning på udbud.dk, kan det være nødvendigt at tilpasse den gemte søgning for at få tilsvarende, korrekte søgeresultater.

Er der udelukkende søgt på danske leveringssteder, har ændringen ingen betydning.

De leveringssteder på udbud.dk, som er ændret pr. 25. februar 2021, er følgende:

  • Oslo og Akershus: Leveringsstedet er udgået, og de underordnede leveringssteder er ændret og flyttet ind under et andet overordnet leveringssted
  • Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. van Brussel-Hoofdstad: Navnet er ændret til Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad

De leverandører, som har gemte søgninger på ovenstående leveringssteder (med kursiv) skal tilpasse deres gemte søgninger.

Se vejledning her

De leverandører, som ikke har gemte søgninger med ovenstående leveringssteder (med kursiv), skal ikke foretage sig noget/ændre noget.

Spørgsmål vedr. ovenstående kan sendes til udbud.dk@kfst.dk.

Advarsel på udbud.dk

Vær opmærksom på annullerede EU-udbud

EU-udbud annulleres på TED via ”bekendtgørelse om indgåede kontrakter”, del V.1) Oplysninger om ikke-tildeling. Da denne bekendtgørelse ikke knyttes op på det enkelte udbud på udbud.dk, kan der under udbudsdetaljerne ligge flere udbudsbekendtgørelser, hvoraf én kan være annulleret. Du bør derfor via linket til TED løbende undersøge, om et udbud er annulleret ved at gennemgå dokumenterne i dokumentfamilien.

 

Read more: Get assurance of whether a procedure has been cancelled (pdf)

Hent vejledning om annullerede EU-udbud (pdf)

Vejledninger

Søg blandt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledninger, guides og juridiske vurderinger på udbudsområdet, herunder vejledning om udbudsreglerne.

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.