Økonomiske rammer

Indberetninger og ansøgninger

Vandselskaber skal hvert år indberette økonomiske oplysninger til økonomiske rammer og benchmarking digitalt. Herudover har alle vandselskaber mulighed for at indsende en række typer af ansøgninger året rundt.

Hvert år indberetter vand- og spildevandsselskaber økonomiske oplysninger, så der bl.a. kan benchmarkes, gives tillæg og fastsættes økonomiske rammer. Den årlige indberetning sker digitalt i VandData – normalt i perioden 1. marts til 15. april. Se vejledning om brug af VandData.

Vandselskaber har også i løbet af året mulighed for at ansøge om følgende:

Disse typer af ansøgninger sendes også i VandData.

Forbrugerejede drikke- og spildevandsselskaber med en årlig debiteret vandmængde mindre end 800.000 m3 kan anmode om at udtræde af den økonomiske regulering. Anmodningen skal sendes til vand@kfst.dk og være modtaget inden den 1. marts forud for det kalenderår, som anmodningen skal have virkning fra. Find mere information om denne mulighed i vejledningen om udtræden.

Eksempler på gode ansøgninger om hyppigst anvendte tillæg

INDBERETNING

VandData

Her foretager drikke- og spildevandsselskaberne indberetninger til økonomiske rammer og benchmarking. Du skal bruge fanen "MitID" og logge på med din medarbejdersignatur.

Gå til indberetningssiden for VandData
BRUG FOR HJÆLP?

Kontakt os

Har du brug for at kontakte os i Forsyningssekretariatet, kan du finde os her.
Find en medarbejder