Central klageindgang

Klage over ulovlig offentlig erhvervsaktivitet og støtte

Der er mulighed for at rette henvendelse til forskellige myndigheder, hvis du oplever en unfair konkurrence mellem offentlige og private aktører. Det kan fx ske, hvis det offentliges erhvervsmæssige salg af varer eller tjenesteydelser ikke sker til markedspris. Det kan fx også ske, hvis det offentlige uretmæssigt giver støtte til en erhvervsvirksomhed, fx ved at en offentlig myndighed sælger arealer eller lejer arealer ud til en erhvervsvirksomhed til en pris, der er under markedsprisen.

 • Kommunal og regional erhvervsaktivitet og støtte

  Hvis sagen vedrører kommunale eller regionale erhvervsaktiviteter og støtte, skal du som udgangspunkt henvende dig til Ankestyrelsen.

  Kommunal og regional erhvervsaktivitet og støtte

 • Statslig erhvervsaktivitet og støtte

  Hvis du ønsker at klage over statslige erhvervsaktiviteter og støtte, skal du henvende dig til det ansvarlige ministerium.

  Statslig erhvervsaktivitet og støtte

 • Offentlig støtte – kommunal, regional eller statslig

  Hvis du ønsker at klage over, at der uretmæssigt gives kommunal, regional eller statslig støtte, som også forvrider konkurrencen mellem virksomheder, kan du også klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

  Offentlig støtte – kommunal, regional eller statslig

 • Offentlig støtte, som også kan påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne i EU

  Hvis du ønsker at klage over, at der uretmæssigt er ydet offentlig støtte, som også kan påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne i EU (dvs. støtte som ikke kun har lokale virkninger), kan du rette henvendelse til det ansvarlige ministerium. Du kan også klage til Europa-Kommissionen, jf. TEUF art. 107.

  Offentlig støtte, som også kan påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne i EU