Konkurrence

Klage over ulovlig offentlig erhvervsaktivitet og støtte

Der er mulighed for at rette henvendelse til forskellige myndigheder, hvis du oplever en unfair konkurrence mellem offentlige og private aktører. Det kan fx ske, hvis det offentliges erhvervsmæssige salg af varer eller tjenesteydelser ikke sker til markedspris. Det kan fx også ske, hvis det offentlige uretmæssigt giver støtte til en erhvervsvirksomhed, fx ved at en offentlig myndighed sælger arealer eller lejer arealer ud til en erhvervsvirksomhed til en pris, der er under markedsprisen.

Forskellige myndigheder behandler klagerne

Hvilken myndighed du skal henvende dig til afhænger af, hvad sagen vedrører.

Det vil være op til myndighederne at vurdere, om der er grundlag for at behandle din henvendelse og i givet fald tage stilling til henvendelsen.

Kommunal eller regional erhvervsaktivitet og støtte

Hvis sagen vedrører kommunale eller regionale erhvervsaktiviteter og støtte, skal du som udgangspunkt henvende dig til Ankestyrelsen.
Kommunal eller regional erhvervsaktivitet og støtte

Statslig erhvervsaktivitet og støtte

Hvis du ønsker at klage over statslige erhvervsaktiviteter og støtte, skal du henvende dig til det ansvarlige ministerium.
Statslig erhvervsaktivitet og støtte

 

Konkurrenceforvridende offentlig støtte

Hvis du ønsker at klage over, at der uretmæssigt gives kommunal, regional eller statslig støtte, som også forvrider konkurrencen mellem virksomheder, kan du også klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
Konkurrenceforvridende offentlig støtte

Konkurrenceforvridende offentlig støtte, som påvirker samhandlen i EU

Hvis du ønsker at klage over, at der uretmæssigt er ydet offentlig støtte, som også kan påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne i EU (dvs. støtte som ikke kun har lokale virkninger), kan du rette henvendelse til det ansvarlige ministerium. Du kan også klage til Europa-Kommissionen, jf. TEUF art. 107.
Konkurrenceforvridende offentlig støtte, som påvirker samhandlen i EU

Ved tvivl om rette myndighed

Hvis du er i tvivl om, hvem du skal henvende dig til, kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen hjælpe dig med at sende din klage til den eller de rette myndigheder. Du kan i givet benytte vores elektroniske formular via Virk.dk, hvorefter du vil høre fra os snarest muligt i forhold til hvilken myndighed, som skal se nærmere på din henvendelse.

Gå til elektronisk formular via virk.dk