Pressemeddelelse

Coloplast Danmark ændrer prisadfærd midlertidigt

Coloplast Danmark A/S forpligter sig til midlertidigt at ændre sin prisadfærd, når der sælges stomihjælpemidler til kommunerne. Det sker, efter konkurrencemyndighederne har udtrykt betænkeligheder om misbrug af dominerende stilling. Sagen kan få betydning for flere nært forestående udbud af kommunale kontrakter.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:

Som konkurrencemyndighed har vi betænkeligheder ved, om Coloplast Danmark misbruger sin dominerende stilling til at presse konkurrenter ud af markedet for salg af stomihjælpemidler til kommuner. Umiddelbart vurderer vi, at der på længere sigt er risiko for, at Coloplast Danmark hæver priserne på sine stomihjælpemidler over for kommunerne.
Vi vurderer umiddelbart, at Coloplast Danmark sætter konkurrencepresset fra konkurrerende grossister gradvist ud af kraft. Det skyldes, at Coloplast Danmark – ud over at være producent, der sælger til andre grossister – siden 2019 også har deltaget i et konsortium, der har budt på aftalerne i konkurrence med andre grossister. Coloplast Danmark har opkrævet langt højere priser for sine stomihjælpemidler hos de konkurrerende grossister end de priser, som indgik i konsortiets egne bud til kommunerne. Dermed har de andre grossister ikke kunnet følge med Coloplasts prissætning.
Der er behov for hurtig indgriben, hvis konkurrencen ikke skal svækkes yderligere, ved at konkurrenter til Coloplast må forlade markedet. Inden for kort tid skal en betydelig del af kontrakterne genudbydes, og der er typisk tale om længerevarende kontrakter. Konkurrencerådet fandt derfor grundlag for at udstede et foreløbigt påbud. Coloplast Danmark har imidlertid valgt at tilbyde et midlertidigt tilsagn, som imødekommer de konkurrencemæssige betænkeligheder, mens sagen færdigbehandles. Det tilsagn har Konkurrencerådet godkendt og gjort bindende.


Konkurrencerådet har gjort Coloplast Danmarks midlertidige tilsagn bindende. Tilsagnet forpligter Coloplast til at ændre prisadfærd i forbindelse med salg af stomihjælpemidler.

Tilsagnet omfatter prisfastsættelsen fra dags dato indtil udgangen af juni 2024. Det imødekommer midlertidigt konkurrencemyndighedernes betænkeligheder om, at Coloplast Danmark misbruger sin dominerende stilling på markedet for salg af Coloplast-stomihjælpemidler og tilhørende serviceydelser til kommuner i Danmark.

Uden tilsagnet havde Konkurrencerådet fundet grundlag for at give Coloplast Danmark et foreløbigt påbud om at ændre prisadfærd, fordi der var risiko for alvorlig skade på konkurrencen. Den hastende karakter skyldes, at en betydelig del af markedet inden for kort tid står til at blive genudbudt og fastlåst i længere kontraktperioder - typisk fire år. Konkurrencerådet har ikke tidligere udstedt midlertidige påbud.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fortsætter sagsbehandlingen med henblik på at træffe en endelig afgørelse.

Coloplast Danmark beskæftiger sig med salg og markedsføring af sygeplejeartikler i Danmark og Island inden for blandt andet stomi. Siden 2019 har Coloplast Danmark – ud over at være producent – også været aktiv i grossistleddet inden for salg af stomihjælpemidler. Det er sket gennem konsortieaftaler med virksomheden Abena, der også er grossist for andre produkter.

Sagen er opstået på baggrund af klager over Coloplast Danmarks adfærd, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget fra forskellige markedsaktører.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Konkurrencelovens forbud mod misbrug af dominerende stilling

 • En virksomhed må gerne have en dominerende stilling på markedet, og den må gerne konkurrere intenst med sine konkurrenter.
 • Konkurrencelovens forbud mod misbrug af dominerende stilling er overtrådt, når en virksomhed har en dominerende stilling på markedet, og den misbruger stillingen på en måde, der skader konkurrencen.
 • En dominerende virksomhed har en særlig forpligtelse til ikke at skade den effektive konkurrence.
 • Et misbrug går typisk ud på, at den dominerende virksomhed søger:
  • at skade konkurrenter eller holde dem ude af markedet, fx ved at tilbyde konkurrenternes kunder særligt store rabatter (”ekskluderende” eller ”afskærmende misbrug”).
  • at udnytte, at den ikke er udsat for konkurrence ved fx at tage urimeligt høje priser til skade for forbrugerne (”udnyttende misbrug”).
 • Konkurrencerådet kan give virksomheder påbud om at ophøre med den ulovlige adfærd.I hastetilfælde, hvor der skønnes at være risiko for alvorlig skade på konkurrencen, kan virksomheder pålægges et foreløbigt påbud.
 • Virksomheder kan også afgive bindende tilsagn, der kan imødegå de betænkeligheder, som Konkurrencerådet har over for en adfærd, som en dominerende virksomhed har.
 • Virksomheder og enkeltpersoner kan få en bøde for at overtræde konkurrencelovens forbud mod misbrug af dominerende stilling.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.