Pressemeddelelse

Konkurrencerådet ser stadig udfordringer for konkurrencen i advokatbranchen

I 2021 fremlagde Konkurrencerådet en analyse af advokatbranchen, som viste, at konkurrencen inden for advokatbistand til virksomheder og staten er udfordret. Der er nu foretaget opdaterede beregninger, som peger på fortsat stigende avancer og koncentration på disse markeder. Det understøtter, at konkurrencen kan styrkes.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:

”Indtjeningen i advokatbranchen er steget yderligere i perioden 2018-2021 og er stadig høj i forhold til sammenlignelige brancher. Samtidig tegner de ti største advokatvirksomheder sig for en endnu større del af markedet end i 2018, så koncentrationen i markedet er steget. Begge dele indikerer, at konkurrencen er udfordret.”
”I Konkurrencerådet er vi af den opfattelse, at konkurrencesituationen i advokatbranchen kalder på handling. For snart to år siden fremlagde vi 16 anbefalinger til, hvordan man kan styrke konkurrencen blandt advokater uden at udfordre retssikkerheden og andre samfundsmæssige hensyn. I dag må vi konstatere, at der ikke rigtig er sket noget – kun i forhold til tre af Konkurrencerådets anbefalinger er der taget visse skridt i den rigtige retning.”

Nye beregninger fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser, at der stadig er konkurrencemæssige udfordringer i advokatbranchen. Da Konkurrencerådet i 2021 offentliggjorde sin analyse af konkurrencen i advokatbranchen, var den baseret på tal frem til 2018. I de nye beregninger indgår tal til og med 2021.

De nye beregninger understøtter den udvikling, der blev beskrevet i Konkurrencerådets analyse i 2021. Indtjeningen i branchen er fortsat med at stige, og de største aktører har vundet endnu større markedsandele – det vil sige, koncentrationen er steget yderligere.

Den samlede overskudsgrad i advokatbranchen var 24 procent i 2021, mens den i 2018 var 17 procent. Det er noget mere end i brancher som ”videnservice i øvrigt” og ”andre private byerhverv”. Ses alene på de fem største advokatfirmaer, er overskudsgraden i samme periode steget fra omkring 30 procent til 40 procent i 2021.

De nye tal viser tydeligt, at koncentrationen er steget. De 10 største advokatfirmaer tegner sig i 2021 for 46 procent af branchens samlede omsætning mod knap 40 procent i 2018.

Samtidig er mobiliteten i markedet forholdsvist lav sammenlignet med andre lignende brancher. Mobiliteten i markedsandele var således 6 procent i 2021, hvilket skal ses i sammenhæng med tidligere undersøgelser, som viser, at kunderne er meget loyale og kun sjældent undersøger, om andre advokater kan tilbyde noget bedre.

Links

Pressekontakt

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.