Vandtilsyn

Forsyningssekretariatet (vandtilsynet) er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Vi regulerer de økonomiske forhold i vandsektoren i Danmark, så de danske drikke- og spildevandsselskaber hele tiden drives så effektivt som muligt.

Indberetning

VandData

Her foretager drikke- og spildevandsselskaberne indberetninger til økonomiske rammer og benchmarking.
Gå til VandData
Vandtilsyn

Afgørelser om økonomiske rammer og prislofter

Her kan du finde afgørelser om økonomiske rammer og prislofter for drikke- og spildevandsselskaber omfattet af vandsektorloven.

Afgørelser om økonomiske rammer og prislofter

VandNyt i din indbakke

Nyhedsbrevet VandNyt er information fra Forsyningssekretariatet til vandselskaber og andre interesserede om den økonomiske regulering af vandsektoren.

Ofte stillede spørgsmål

I er som udgangspunkt omfattet af vandsektorloven, hvis I forsyner mindst ti ejendomme med vand eller behandler/transporterer spildevand fra mindst ti ejendomme, og har en debiteret vandmængde på mindst 200.000 kubikmeter, jf. vandsektorlovens § 2, stk. 1.

Hvis I er i tvivl om, hvorvidt I er omfattet af vandsektorloven, kan I gøre opmærksom på det ved anmeldelsen, så vil vi foretage en konkret vurdering, jf. vandsektorlovens § 2, stk. 4.

I skal anmelde jeres vandselskab til Forsyningssekretariatet. Det gør I via mail til Forsyningssekretariatet til vand@kfst.dk.

Når jeres vandselskab er oprettet i VandData, kan I få adgang hertil ved brug af selskabets NemLog-in.

Bliver I omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1, skal I anmelde dette til Forsyningssekretariatet senest den 1. marts i det efterfølgende år.

Vi lægger den leverede mængde, det vil sige den debiterede mængde, til grund ved vurdering af, hvorvidt I er omfattet af vandsektorloven.

I kan blive undtaget fra den økonomiske regulering, hvis I i de seneste tre på hinanden følgende år årligt har leveret, behandlet eller transporteret mindre end 200.000 kubikmeter vand eller spildevand, eller hvis I er et forbrugerejet selskab med en årligt debiteret vandmængde på 200.000 til 800.000 kubikmeter, hvis forbrugere vælger, at selskabet skal udtræde af den økonomiske regulering.

Undtagelsen har virkning fra førstkommende hele kalenderår.