Årlige benchmarkingresultater

Benchmarking 2012

Forsyningssekretariatets tillæg til fastsættelsen af effektiviseringskravet i prisloft 2012 fremgår af nedenstående link.

Nyt tillæg til resultatorienteret benchmarking 2012 - version af 21. november 2013

Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne - version af 15. februar 2013 

Bilag 12 Sammensætning af costdrivere (drikkevand) - version af 8. april 2014

Bilag 13 robusthedsanalyse (drikkevand) - version af 9. november 2012

Bilag 14 Oversigt over effektiviseringskrav (drikkevand) - version af 20. februar 2013

Bilag 15 Sammensætning af costdrivere (spildevand) - version af 7. januar 2016

Bilag 16 Robusthedsanalyse (spildevand) - version af 20. februar 2013

Bilag 17 Oversigt over effektiviseringskrav (spildevand) - version af 13. august 2013

Bilag 18 Sommerhusområder - version af 15. februar 2013

Bilag 19 Oversigt over costdrivere og effektiviseringspotentialer og -krav for drikkevand - version af 19. december 2013

Bilag 20 Oversigt over costdrivere og effektiviseringspotentialer og -krav for spildevand- version af 20. december 2013