Afgørelse

Nummer
22/05278

Emner

  • § 6 / art. 101 - konkurrencebegraensende aftaler

Make Life Less Complicated & Speakup v/David Munk Møller - bøde på 55.000 kr. - aftaler om priser og opdeling af kunder

Fire konkurrerende virksomheder har indgået aftaler om priser og kundedeling i regi af forretningskonceptet Nye Visioner. Make Life Less Complicated & SpeakUp v/David Munk Møller (tidligere Nye Visioner & SpeakUp v/David Munk Møller) har accepteret en bøde på 55.000 kroner. Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra januar 2015 til april 2021.

Fire virksomheder har erkendt at have overtrådt konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. Det er sket i regi af forretningskonceptet Nye Visioner. Virksomhederne er:

  • Make Life Less Complicated & SpeakUp v/David Munk Møller (tidligere Nye Visioner & SpeakUp v/David Munk Møller)
  • Work Efficiently (tidligere NYE Visioner)
  • Work Simple (tidligere NYE Visioner v/Anette Obenhausen)
  • COSMO v/Jette Lunddal Larsen (tidligere NYE Visioner v/Jette Lunddal Larsen)

Konceptet Nye Visioner består blandt andet af kurser inden for personlig planlægning og effektivitet, mødeledelse, stressforløb og cheftræningsforløb. Udvikleren af Nye Visioner stiller – mod provision – konceptet til rådighed for en række virksomheder, som herefter bliver partnervirksomheder i Nye Visioner.

De fire partnervirksomheder har indgået aftaler om priser og fordeling af kunder i regi af Nye Visioner. Overtrædelserne har fundet sted i perioder, som strækker sig fra fire år og fire måneder og op til syv år og ti måneder.

Virksomhederne har accepteret bøder på 10.000-90.000 kroner for overtrædelserne. Bødernes størrelse afspejler overtrædelsernes grovhed, varighed og virksomhedernes omsætning, men begrænses af, at de højst kan udgøre 10 procent af årsomsætningen. Det har  været en formildende omstændighed, at virksomhederne selv har medvirket til sagernes opklaring.